Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 28/01/2015, đồng chí Lê Khắc Ghi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, cùng dự với Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hiệp hội các doanh nghiệp của tỉnh và một số doanh nghiệp thương mại, du lịch, thủy sản trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe: Đồng chí Nguyễn Giải Phóng, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trình bày báo cáo hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2015.

Phát biểu kết luận Hội nghị – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2014, đã tổ chức và tham gia các hội chợ thương mại, du lịch trong và ngoài nước, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được thực hiện khá tốt, góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 55.369 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 13,9% so với cùng kỳ, đã góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,51%, tăng khá so năm 2013 (GDP đạt 9,4%) và đạt khá so với mức tăng trưởng chung của cả nước (GDP đạt 5,8%) và xếp thứ 3/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, cũng lưu ý lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, tiến bộ và khắc phục những hạn chế yếu kém của ngành, đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch năm 2015 của UBND tỉnh đã ban hành; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu; Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thị trường trong và ngoài nước, thông qua việc thực hiện tốt công tác khảo sát, thông tin, dự báo tình hình thị trường giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; chuẩn bị tốt lễ tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch cao…