Hỗ trợ đầu tư đoạn đê biển qua thành phố Rạch Giá

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh Kiên Giang để thực hiện Dự án đầu tư tuyến đường đê biển, đoạn qua thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mức hỗ trợ không quá 60% tổng mức đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trước mắt, UBND tỉnh Kiên Giang chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Mô hình dự kiến 03 phương án tuyến đê biển Rạch Giá – Kiên Giang trong đề tài.

(nguồn: kiengiang.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương khi có nguồn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời thẩm định cụ thể nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Kiên Giang có đê biển dài hơn 200km, từ Mũi Nai (Hà Tiên) đến Tiểu Dừa (An Minh) giáp với tỉnh Cà Mau chạy qua địa bàn các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, An Biên, An Minh, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá.