Tin tức – Cẩm nang du lịch

Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 28/01/2015, đồng chí Lê Khắc Ghi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch...

Các khu, điểm du lịch của tỉnh

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của các vùng, miền trong...

Kết quả hoạt động du lịch trong năm 2014

Tải kết quả hoạt động du lịch trong năm 2014...

Kết quả hoạt động du lịch tháng 10 năm 2014

Download kết quả hoạt động du lịch tháng 10 năm 2014...

Kết quả hoạt động du lịch tháng 11 năm 2014

Tải kết quả hoạt động du lịch tháng 11 năm 2014...

Kết quả hoạt động du lịch tháng 12 năm 2014

Tải kết quả hoạt động du lịch tháng 12 năm 2014...